Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Czarnków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://czarnkow.budzetyjst.pl.

 • Data publikacji:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia: 2022-04-11
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Marcińczak
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: +48 67 253-02-14

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Czarnków, Plac Wolności 6, 64-700 Czarnków


Do budynku prowadzą 2 wejścia – jedno od Placu Wolności (wejście A), drugie – od ul. Rybaki (wejście B). Do wejścia A nie ma różnicy poziomów. Do wejścia A wchodzimy drzwiami rozsuwanymi, automatycznymi. Prowadzi ono do przestronnego wiatrołapu. W wiatrołapie pole manewru wynosi min. 200 x 500 cm. W wiatrołapie przed schodami występuje zmienna faktura w postaci wewnętrznych wycieraczek. Dalej do budynku prowadzą schody w górę (6 stopni) do kolejnych drzwi otwieranych na zewnątrz. Po przejściu wchodzimy na I poziom budynku (parter). Idąc dalej prosto, około 8m, po lewej stronie znajduje się Biuro Obsługi Klienta.


Do drugiego wejścia od ul. Rybaki (wejście B) wiodą szerokie schody (10 stopni) oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi rozsuwane, automatyczne prowadzą do przestronnego wiatrołapu (200 x 500 cm). W wiatrołapie występuje zmienna faktura, w postaci wewnętrznych wycieraczek. Po przekroczeniu kolejnych drzwi wchodzimy na hol główny budynku, gdzie po skręcie w lewo, w odległości 6 m po przeciwnej stronie od wejścia w znajduje się Biuro Obsługi Klienta. Przy wejściu A, po prawej stronie, 5 m na wprost za wiatrołapem znajduje się winda. Winda wyposażona jest w podświetlany panel sterujący, poręcz i lustro. Kabina jest dobrze oświetlona. Winda nie posiada wizualnego, udźwiękowionego ani oznakowanego w brajlu panelu sterowania.


W budynku znajdują się trzy kondygnacje bez progów i barier architektonicznych na poszczególnych poziomach. Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość, zapewniającą swobodny ruch w obu kierunkach. Wyposażenie korytarzy w żaden sposób nie utrudnia poruszania się. Na korytarzach znajdują się miejsca do odpoczynku.


Toalety znajdują się na każdej kondygnacji i oznakowane są widocznymi piktogramami. Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.


Przed budynkiem od strony Placu Wolności wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Jesteśmy urzędem przyjaznym także dla matek z małymi dziećmi. Na parterze budynku, na lewo od wejścia A, znajduje się kolorowy pokoik dla matki z dzieckiem wyposażony w kanapę i przewijak.


Nasze słabe strony to brak:

 • oznaczeń w alfabecie brajla,
 • pętli indukcyjnych,
 • informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy lub wizualny i głosowy,
 • urządzenia udźwiękawiającego przestrzeń ani systemu informacyjno – nawigacyjnego.


Drzwi wejściowe do budynku oznaczone zostały piktogramami informującymi o: możliwości wejścia do urzędu z psem asystującym, możliwości wjazdu i poruszania się po budynku za pomocą wózka inwalidzkiego, możliwości wjazdu i poruszania się po budynku z wózkiem dziecięcym, urzędu dostępnego dla matek z małymi dziećmi, miejscu do karmienia piersią i przewijania dziecka oraz skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).


Aby skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego, należy zgłosić taką potrzebę 3 dni wcześniej.