Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Czarnków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://czarnkow.budzetyjst.pl.

 • Data publikacji:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia: 2022-02-20
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Marcińczak
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: +48 67 253-02-14

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Czarnków, Plac Wolności 6, 64-700 Czarnków

Do budynku prowadzą 2 wejścia - jedno od ul. Rybaki (wejście A), drugie od Placu Wolności (wejście B).

WEJŚCIE A

Do wejścia A nie ma różnicy poziomów i wchodzimy do niego drzwiami rozsuwanymi, automatycznymi. Prowadzi ono do przestronnego wiatrołapu. W wiatrołapie pole manewru wynosi min. 200 x 500 cm. W wiatrołapie przed schodami występuje zmienna faktura w postaci wewnętrznych wycieraczek. Dalej do budynku prowadzą schody w górę (6 stopni) do kolejnych drzwi otwieranych na zewnątrz. Po przejściu wchodzimy na I poziom budynku (parter). Idąc dalej prosto, około 8m, po lewej stronie znajduje się Biuro Obsługi Klienta.

Przy wejściu A, po prawej stronie, 5 m na wprost za wiatrołapem znajduje się winda. Winda wyposażona jest w podświetlany panel sterujący, poręcz i lustro. Kabina jest dobrze oświetlona. Winda posiada wizualny, udźwiękowiony i oznakowany w brajlu panel sterowania.

WEJŚCIE B

Od wejścia B, znajdującego się od strony ul. Rybaki, wiodą szerokie schody (10 stopni) oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi rozsuwane, automatyczne prowadzą do przestronnego wiatrołapu (200 x 500 cm). W wiatrołapie występuje zmienna faktura, w postaci wewnętrznych wycieraczek. Po przekroczeniu kolejnych drzwi wchodzimy na hol główny budynku, gdzie po skręcie w lewo, w odległości 6 m po przeciwnej stronie od wejścia znajduje się Biuro Obsługi Klienta.

W budynku znajdują się trzy kondygnacje bez progów i barier architektonicznych na poszczególnych poziomach. Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość, zapewniającą swobodny ruch w obu kierunkach. Wyposażenie korytarzy w żaden sposób nie utrudnia poruszania się. Na korytarzach znajdują się miejsca do odpoczynku.

Przed schodami zamontowano pasy uwagi, a stopnie schodów – pierwszy i ostatni – posiadają nakładki kątowe w kontrastowym żółtym kolorze.

Dodatkowo poręcze posiadają nakładki ze strzałkami wyznaczającymi kierunek ciągu komunikacyjnego, z nadrukiem: „ na górę” i „na dół”, także w alfabecie Braille’a.

Toalety znajdują się na każdej kondygnacji i oznakowane są widocznymi piktogramami. Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, przy której zamontowano tabliczkę z wypukłym piktogramem i oznaczeniem w alfabecie Braille'a. W każdej toalecie zamontowano system wzywania pomocy. To rozwiązanie dla każdego, kto korzysta z toalety lub łazienki (w tym także dla osób z niepełnosprawnością) i potrzebuje wezwać pomoc. Zasada działania jest bardzo prosta. We wszystkich toaletach znajdują się urządzenia z linką i przyciskiem. Pociągnięcie za linkę lub wciśnięcie przycisku włącza alarm. Alarm jest odbierany przez wszystkich pracowników Urzędu Miasta Czarnków, którzy mają obowiązek udzielenia pomocy. Przycisk alarmowy lub linka są umieszczone w zasięgu ręki osoby korzystającej z toalety - odpowiednio nisko, aby osoba leżąca na podłodze mogła ich dosięgnąć. 

Na wyposażeniu budynku Urzędu Miasta Czarnków znajduje się także wózek inwalidzki – na parterze oraz dwa krzesła ewakuacyjne – na 1 i 2 piętrze.

Przed budynkiem od strony Placu Wolności wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Drzwi wejściowe do budynku oznaczone zostały piktogramami informującymi o: możliwości wejścia do urzędu z psem asystującym, możliwości wjazdu i poruszania się po budynku za pomocą wózka inwalidzkiego, możliwości wjazdu i poruszania się po budynku z wózkiem dziecięcym, urzędu dostępnego dla rodziców z małymi dziećmi, miejscu do karmienia piersią i przewijania dziecka oraz skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). 

Przy drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Miasta Czarnków - od strony ul. Rybaki oraz od strony Placu Wolności zamontowano system wzywania asysty. Rozwiązanie ma pomóc osobom ze szczególnymi potrzebami w dotarciu do budynku poprzez wezwanie pomocy.

Aby skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego, należy zgłosić taką potrzebę 3 dni wcześniej.

Jesteśmy urzędem przyjaznym także dla rodziców z małymi dziećmi. Na parterze budynku, na lewo od wejścia A, znajduje się kolorowy pokoik dla rodzica z dzieckiem wyposażony w wygodną kanapę i przewijak. Znajdują się tam również pampersy oraz mokre chusteczki. W pokoiku można nakarmić lub przewinąć dziecko.

W Biurze Obsługi Klienta zainstalowano pętlę indukcyjną - urządzenie do obsługi osób słabosłyszących. Na wyposażeniu urzędu znajduje się także zestaw przenośny do zastosowania w dowolnym miejscu, w razie zaistnienia takiej potrzeby. Biuro Obsługi Klienta zostało oznaczone tabliczkami z wypukłym napisem oraz napisem w alfabecie Braille'a.

Stanowiska obsługujące klientów zostały wyposażone w ramki do podpisu. Wszystkie biura zostały wyposażony w jednolity system oznaczenia pokoi za pomocą tabliczek. Informację z tabliczki można odczytać za pomocą alfabetu Braille’a, wypukłego druku powiększonego oraz kodu NFC.

W celu poprawy dostępności informacyjno – komunikacyjnej stanowiska urzędnicze zostały wyposażone w podkłady na biurko z nadrukowanymi zasadami redagowania pism zgodnymi ze standardami tworzenia informacji łatwej do czytania i zrozumienia. 

Wszyscy pracownicy Urzędu Miasta Czarnków zostali przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

Na pierwszym i drugim piętrze budynku zamieszczono plany ewakuacyjne. Dodatkowo numery pięter zostały oznaczone cyframi arabskimi.

W budynku Urzędu Miasta Czarnków zapewniono informacje na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny, dotykowy i głosowy. Na parterze, pierwszym i drugim piętrze budynku Urzędu Miasta Czarnków zamontowano dźwiękowe, wizualne i dotykowe plany tyflograficzne z rozkładem pomieszczeń urzędu oraz legendą i opisami w alfabecie Braille’a.

W budynku Urzędu Miasta Czarnków skorzystać można z systemu nawigacyjno - informacyjnego. Znaczniki systemu nawigacyjno-informacyjnego INTONAVI zostały zainstalowane nad drzwiami do budynku Urzędu Miasta Czarnków (wejście A i wejście B), przy toalecie dla niepełnosprawnych, przy Biurze Obsługi Klienta, na korytarzu na pierwszym i drugim piętrze oraz przy windzie na każdej kondygnacji budynku. System pomoże zlokalizować urząd i zorientować się w przestrzeni dzięki wgranemu opisowi.

Korzystanie z systemu możliwe jest poprzez smartfon albo tablet wyposażony w interfejs BLE (Bluetooth Low Energy 4.0) lub moduł elektroniczny montowany do białej laski nazywany aktywatorem. Dostępne są bezpłatne aplikacje dla urządzeń pracujących z systemem operacyjnym IOS oraz Android. Można je pobrać odwiedzając internetowe sklepy z aplikacjami. Gdy użytkownik znajduje się w pobliżu budynku, aplikacja odczytuje komunikat kierujący do wejścia, a następnie głosowo przedstawia rozmieszczenie pomieszczeń wewnątrz.